کالاهای مجاز
ارسال بار به باکو ارسال خرده بار به باکو 09127276297 EmdadKargo

کالاهای مجاز

کالاهای مجاز
خلاصه

ارسال بار به باکو

22 3 97

جهت استعلام کالاهای مجاز جهت ارسال به باکو با ما تماس حاصل فرمایید.
کلیه اجناسی که از نظر گمرک ایران و گمرک باکو منعی نداشته باشد.
بعضی از کالاها نیز جهت ارسال باید مجوز داشته باشند و یا دارای مجوز بهداشت باشند ویا قابل اشتعال(آتش زا) باشند که برای این موارد باید مجوزهای لازم گرفته شود.
09127276297
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)