ترخیص
ارسال بار به باکو ارسال خرده بار به باکو 09127276297 EmdadKargo
serviceIn2.jpg
  • serviceIn2.jpg
  • serviceINIn.jpg
  • serviceIn3.jpg

ترخیص

کلیه امور گمرکی و ترخیص کالا از گمرک باکو
خلاصه

کلیه امور گمرکی و ترخیص کالا را به ما بسپارید


توضیحات

ما با کادری حرفه ای در امور گمرکی، کلیه کارهای ترخیص و گمرکات را انجام داده و خیاله مشتریان را از این بابت راحت نموده ایم.
جهت مشاوره در امور گمرکی و کالاهای مجاز جهت صادرات با شماره های شرکت تماس حاصل نمایید.